Đăng ký tài khoản VIP

Thống kê tuy không là giải pháp hữu hiệu nhất trong phân tích đầu tư chứng khoán Việt Nam nhưng các con số thống kê là những kết quả biết nói về những gì đã diễn ra và có thể lặp lại trong tương lai gần.

Nhằm bổ trợ cho các quyết định của nhà đầu tư chứng khoán, Chungkhoanviet.vn cung cấp các chức năng truy vấn các số liệu thống kê nâng cao giúp nhà đầu tư giảm thiểu được rủi ro khi tổng hợp thông tin, với các chức năng sau đây:

1) Truy suất đầy đủ các mục: Tra Cứu, Thống Kê, Dự Đoán, Đánh Giá Tin và Báo Cáo Thống Kê
2) Truy suất mục Hỗ trợ chọn mã chứng khoán từ 14 tiêu chí thống kê & tin chọn lọc
3) Báo cáo phân tích và nhận định hằng ngày của Chungkhoanviet.vn

Đăng ký tài khoản VIP ở đây

Xem video hướng dẫn sử dụng các chức năng của tài khoản VIP ở đây