Đào xu thường xuyên để có đủ xu đặt phiếu lệnh đặt mua/bán game chứng khoản ảo và game thi đấu chứng khoán các bạn nhé!!!
DANH MỤC
GIỎ ĐỔI HÀNG CỦA BẠN
Xin mời bạn đăng nhập
Phân tích KT bậc 1 new

Nắm vững lý thuyết cơ bản quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Giúp bạn có được nền tảng kiến thức vững chắc để tham gia tiếp các khóa học PTKT nâng cao hoặc tự học và ứng dụng trong thực tế.

Cuối khóa, học viên được cấp Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

Chi tiết chi tiết