Hướng dẫn game dự đoán

image Hướng dẫn game dự đoán
Có 2 loại game dự đoán: Game dự đoán chỉ số và game dự đoán mã chứng khoán.
Game dự đoán chỉ số: Dự đoán chỉ số VNIndex hoặc HNIndex tăng hoặc giảm phiên tiếp theo.
Game dự đoán mã tăng-giảm liên tiếp: Dự đoán các mã chứng khoán sàn HoSE hoặc HNX tăng hoặc giảm liên tiếp trong 3 hoặc 4 phiên tiếp theo.

Giải thưởng