Hướng dẫn thực hành chứng khoản ảo

imageHướng dẫn mua bán chứng khoán ảo

Với tài khoản 500 triệu đồng miễn phí, người chơi có thể tham gia mua bán chứng khoán hàng ngày trên website https://www.chungkhoanviet.vn theo hình thức sau:

Nếu giao dịch mua-bán thành công, giao dịch của người chơi sẽ treo (pending) trong khoảng thời gian T+2 (2 phiên) để có thể tiếp tục giao dịch tiếp. Cụ thể nếu trong trường hợp mua 100 mã X thì phải đợi sau 2 phiên mới có thể bán được 100 mã X đấy. Tương tự cho bán, sau khi bán 100 mã X thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người chơi sau 2 phiên giao dịch tiếp theo.

Giải thưởng