Menu
Đào xu thường xuyên để có đủ xu đặt phiếu lệnh đặt mua/bán game chứng khoản ảo và game thi đấu chứng khoán các bạn nhé!!!

HOSE: PHÂN LOẠI MÃ RĂNG CƯA DỰA TRÊN DAO ĐỘNG VỀ GIÁ

Từ phiên số:
icon icon
Đến phiên số:
icon icon
Độ dày răng cưa:
Sai lệch cho phép:
Kiểu sai lệch:
 
  • Chọn phiên số để bắt đầu.

DANH SÁCH RĂNG CƯA TỔNG HỢP 30 PHIÊN GẦN ĐÂY

Từ phiên Đến phiên Độ dày Sai Lệch Kiểu sai lệch Danh Sách Mã
5012 5018 1 1 lechtren TTF SBT ASP TRC VTB VNM VID TMS TDH TCT TCR TAC STB SMC SCD SAM REE RAL PVD PPC PJT PAC MBB MHC MCP LBM KHP KDC IMP HTV HMC HBC HAX HAS GMD GMC GIL FPT DHG COM CII BMC VTO VSC VNE VIC TSC TPC TNC SSI PVT PIT PET HT1 HPG HDC DPR DPM ANV DHA DCL OPC KMR VNS HAG HSG TRA RDP FDC HDG EVE CCL VPH PGD AGR LIX TCL LHG NVT NKG HCM DIG SRF CTD CTI IJC PXS CDC CTG KDH UDC VRC HTL MDG HU3 TMP VCB TDC OGC SBA PXT VOS SRC CMG TMT TLG CCI BCE ELC CLW C47 ACC IDI PNJ CSM MSN BTP STG DAG PXI NNC SMA JVC TVS DCM NBB LGL APC PTL HTI HOT PGI PTB CIG BIC SVT CNG BRC ITD HHS TCO GSP SVI DRL C32 NLG SFG CAV HAH CSV FIT VPS BFC FCN DHM SII AGM FLC BID SKG TIP MWG GAS FCM GTN NT2 DGW STK CHP TCH PC1 SCR AAA APG SAB FTS BHN VJC PLX CEE TCD EVG LEC TDG CTS HII VCI TVT VDS BWE VDP SGN SCS YBM PHC TDM POW HUB VRE PME TLD IBC SGR GEX VPD PMG FRT HSL VHM DPG TCB DBD TTB CRE HTN VGC TN1 TV2 DBC GEG ILB NHH ICT FUESSVFL CKG FUEVFVND PSH DGC FUEVN100 TDP LPB VIB MSB BKG TNH NHA SVD VCA SSB
Aliofiot giữ bản quyền ©2008-Present