Menu
Đào xu thường xuyên để có đủ xu đặt phiếu lệnh đặt mua/bán game chứng khoản ảo và game thi đấu chứng khoán các bạn nhé!!!

HOSE: LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Cập nhật 5 phút 1 lần, trong giờ giao dịch)

Tra cứu mã chứng khoán theo ngày Bảng giá trực tuyến
  • Chọn mã chứng khoán
Chú ý: Đăng ký tài khoản VIP để truy suất lịch sử ngày giao dịch bất kỳ.
Aliofiot giữ bản quyền ©2008-Present