Đào xu thường xuyên để có đủ xu đặt phiếu lệnh đặt mua/bán game chứng khoản ảo và game thi đấu chứng khoán các bạn nhé!!!
HNX: Phân loại mã giống nhau
(Kết nhúng giải thuật C4.5 về phân loại dữ liệu)
Hướng dẫn sử dụng
Kết quả phân loại

Số liệu đầu vào:
- Từ Phiên: 2712
- Đến Phiên: 2726
- Mã Mục Tiêu: AAA
- Xây Dựng Theo: Dao Động Giá
- Kiểu Dữ Liệu Đầu Vào: Dữ Liệu Đã Xử Lý
- Mã Xây Dựng: ACB, ACM, ADC, ALT, ALV
Kết quả đầu ra:
- ALV=giảm ---> ALT=giữ giá ---> ACB=giảm ---> giảm (3) phiên:2720,2723,2724
- ALV=giảm ---> ALT=giữ giá ---> ACB=giữ giá ---> tăng (2)
...
Giải thích:
Nhìn vào dòng thứ nhất của mục Kết quả đầu ra:
ALV=giảm ---> ALT=giữ giá ---> ACB=giảm ---> giảm (3) phiên:2720,2723,2724
- Ta có thể thấy nếu ALV giảm và ALT giữ giá, ACB giảm giá thì kết quả mã mục tiêu AAA là giảm.
- Và trong khoảng từ phiên 2712 đến phiên 2726 có 3 phiên được phân loại như vậy.
- Như vậy nếu có càng nhiều phiên được phân loại có dao động giá giống nhau thì xác suất dao động giá của các mã này trong các phiên tới sẽ càng cao.
- Bạn cũng có thể kết hợp với phần đánh giá tác động thông tin thị trường và trải nghiệm theo cách riêng của bạn.