Đào xu thường xuyên để có đủ xu đặt phiếu lệnh đặt mua/bán game chứng khoản ảo và game thi đấu chứng khoán các bạn nhé!!!

HNX: PHÂN LOẠI MÃ RĂNG CƯA DỰA TRÊN DAO ĐỘNG VỀ GIÁ

Từ phiên số:
icon icon
Đến phiên số:
icon icon
Độ dày răng cưa:
Sai lệch cho phép:
Kiểu sai lệch:
  • Chọn phiên số để bắt đầu.

DANH SÁCH RĂNG CƯA TỔNG HỢP 30 PHIÊN GẦN ĐÂY

Từ phiên Đến phiên Độ dày Sai Lệch Kiểu sai lệch Danh Sách Mã
3102 3121 0 0 lechtrenduoi Không tìm thấy mã nào.
3102 3121 1 0 lechtrenduoi SD9 HNM L18 VE9 SD2 RCL SGD PTS STC DXP VTC DPC DZM CAN SGC MDC VNT PSI MAC GLT D11 LIG V21 ADC VBC HTC FDT PPP KLF KVC PHP SCI CLH CDN HKT BAX DTD