DANH SÁCH THI ĐẤU TRÚNG THƯỞNG

Tên thành viên Tên nhóm tham gia Ngày kết thúc Tổng lãi Giải thưởng
ducviet ducviet Tháng 05/2017 31-05-2017 00:00:00 10,200,000 500 xu
phanphuctruong trio007 Tháng 04/2017 28-04-2017 00:00:00 65,300,000 500 xu
ducviet ducviet Tháng 04/2017 28-04-2017 00:00:00 51,700,000 100 xu
trananhduong duong1309 Tháng 04/2017 28-04-2017 00:00:00 63,400,000 150 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 03/2017 31-03-2017 00:00:00 29,099,800 100 xu
ducviet ducviet Tuần 3-4 tháng 03/2017 31-03-2017 00:00:00 150,000,000 500 xu
Nguyễn Hồng Trọng firefrog28 Tuần 3-4 tháng 03/2017 31-03-2017 00:00:00 33,000,000 150 xu
nguyễn trung hiếu hieu Tuần 3-4 tháng 02/2017 28-02-2017 00:00:00 17,500,000 150 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 02/2017 28-02-2017 00:00:00 193,600,000 500 xu
doan van nam tinhtien Tuần 1-2 tháng 01/2017 15-01-2017 00:00:00 21,739,000 300 xu
trananhduong duong1309 Tuần 1-2 tháng 01/2017 15-01-2017 00:00:00 20,999,900 200 xu
chau tai phat cogaihalan123 Tuần 1-2 tháng 01/2017 15-01-2017 00:00:00 26,581,800 1,000 xu
doan van nam tinhtien Tuần 3-4 tháng 12/2016 31-12-2016 00:00:00 83,000,000 1,000 xu
nong the linh bachnhankiem Tuần 1-2 tháng 12/2016 15-12-2016 00:00:00 54,680,000 300 xu
huong hoaihuong1996 Tuần 1-2 tháng 12/2016 15-12-2016 00:00:00 33,999,700 200 xu
tran gia lac thienthan Tuần 1-2 tháng 12/2016 15-12-2016 00:00:00 62,499,400 1,000 xu
nong the linh bachnhankiem Tuần 3-4 tháng 11/2016 30-11-2016 00:00:00 70,799,400 100 xu
hoang van nguyen thieugia10 Tuần 3-4 tháng 11/2016 30-11-2016 00:00:00 160,124,000 500 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 11/2016 30-11-2016 00:00:00 139,998,600 150 xu
Vo Thi Tam tam Tuần 1-2 tháng 11/2016 15-11-2016 00:00:00 63,999,200 1,000 xu
nguyễn trung hiếu hieu Tuần 1-2 tháng 11/2016 15-11-2016 00:00:00 44,999,400 200 xu
Vũ Ngọc Tiệp b0ynamh0a Tuần 1-2 tháng 11/2016 15-11-2016 00:00:00 49,999,600 300 xu
nguyễn trung hiếu hieu Tuần 3-4 tháng 10/2016 01-11-2016 00:00:00 20,001,100 0 xu
Vũ Ngọc Tiệp b0ynamh0a Tuần 3-4 tháng 10/2016 01-11-2016 00:00:00 45,999,600 160 xu
huong hoaihuong1996 Tuần 3-4 tháng 10/2016 01-11-2016 00:00:00 20,000,100 0 xu
nguyễn trung hiếu hieu Tuần 2-3 tháng 9/2016 30-09-2016 00:00:00 6,300,000 130 xu
trananhduong duong1309 Tuần 1-2 tháng 8/2016 15-08-2016 00:00:00 1,000,100 80 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 7/2016 31-07-2016 00:00:00 9,999,800 80 xu
trananhduong duong1309 Tuần 1-2 tháng 7/2016 15-07-2016 00:00:00 29,999,700 70 xu
huong hoaihuong1996 Tuần 3-4 tháng 6/2016 30-06-2016 00:00:00 9,999,900 150 xu
huong hoaihuong1996 Tuần 1-2 tháng 6/2016 15-06-2016 00:00:00 9,999,900 110 xu
huong hoaihuong1996 Tuần 1-2 tháng 04/2016 15-04-2016 00:00:00 39,999,600 170 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 03/2016 31-03-2016 00:00:00 92,726,200 80 xu
trananhduong duong1309 Tuần 1-2 tháng 03/2016 15-03-2016 00:00:00 15,099,900 160 xu
trananhduong duong1309 Tuần 1-2 tháng 01/2016 15-01-2016 00:00:00 54,963,900 110 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 12/2015 31-12-2015 00:00:00 59,999,400 110 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 11/2015 30-11-2015 00:00:00 36,499,800 70 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 10/2015 31-10-2015 00:00:00 81,199,800 150 xu
trananhduong duong1309 Tuần 1-2 tháng 10/2015 15-10-2015 00:00:00 40,200,000 90 xu
trananhduong duong1309 Tuần 3-4 tháng 9/2015 30-09-2015 00:00:00 6,407,500 60 xu
Nguyen Van Huan tomcan Tuần 1-2 tháng 9/2015 15-09-2015 00:00:00 49,000,000 220 xu
tran anh quang duong130994 Tuần 1-2 tháng 9/2015 15-09-2015 00:00:00 32,470,000 0 xu
Nguyen Van Huan tomcan Tuần 1-2 tháng 08/2015 15-08-2015 00:00:00 38,000,000 130 xu
Nguyen Van Huan tomcan Tuần 3-4 tháng 07/2015 31-07-2015 00:00:00 53,500,000 50 xu
tran minh tuan tranminhtuan Tuần 3-4 tháng 06/2015 30-06-2015 00:00:00 4,710,000 70 xu
tran minh tuan tranminhtuan Tuần 1-2 tháng 06/2015 15-06-2015 00:00:00 24,750,000 130 xu
Nguyen Phi Hoang phihoang68 Tuần 3-4 tháng 05/2015 31-05-2015 00:00:00 24,700,000 70 xu
le van tung levantung Tuần 1-2 tháng 04/2015 15-04-2015 00:00:00 10,699,000 0 xu
TRẦN NGỌC XUYÊN tranngocxuyen Tuần 1-2 tháng 04/2015 15-04-2015 00:00:00 33,060,000 110 xu
Nguyễn Quang Tuấn quangtuanvi Tuần 3-4 tháng 03/2015 31-03-2015 00:00:00 1,960,000 80 xu
Huynh The Hoang chungkhoanthitran Tuần 1-2 tháng 03/2015 15-03-2015 00:00:00 9,400,000 70 xu
Nguyen Thi Thu Hoai ntthuhoai Tuần 1-2 tháng 01/2015 16-01-2015 00:00:00 660,000 230 xu
Quản trị viên quantri Tuần 3-4 tháng 12/2014 31-12-2014 00:00:00 20,000 90 xu
Mr.Phees qweasdzaq Tuần 1-2 tháng 10/2014 15-10-2014 00:00:00 5,500,000 90 xu
Phạm Nhật Ninh nhatninh Tuần 1-2 tháng 98/2014 15-09-2014 00:00:00 2,120,000 120 xu
Phạm Nhật Ninh nhatninh Tuần 3-4 tháng 8/2014 29-08-2014 00:00:00 1,700,000 160 xu
phamtrongtoan phamhoanggiabao Tuần 1-2 tháng 8/2014 15-08-2014 00:00:00 9,000,000 280 xu
trongvan trongvan Tuần 1-2 tháng 8/2014 15-08-2014 00:00:00 8,600,000 0 xu
Nguyễn Văn Đức ductrangvnd Tuần 1-2 tháng 8/2014 15-08-2014 00:00:00 1,960,000 0 xu
le anh duc anhducdhnt Tuần 3-4 tháng 7/2014 31-07-2014 00:00:00 6,500,000 0 xu
trancongtri trancongtri Tuần 3-4 tháng 7/2014 31-07-2014 00:00:00 3,010,000 0 xu
nguyen van truong hai truong_hai43 Tuần 3-4 tháng 7/2014 31-07-2014 00:00:00 8,000,000 200 xu
Nguyen Hoang Hai hainh Tuần 1-2 tháng 7/2014 15-07-2014 00:00:00 17,000,000 0 xu
HỒ VIỆT HẢI viethai888 Tuần 1-2 tháng 7/2014 15-07-2014 00:00:00 15,860,000 0 xu
phamtrongtoan phamhoanggiabao Tuần 1-2 tháng 7/2014 15-07-2014 00:00:00 26,000,000 140 xu
tran gia lac thienthan Tuần 1-2 tháng 6/2014 16-06-2014 00:00:00 23,000,000 0 xu
nguyen van truong hai truong_hai43 Tuần 1-2 tháng 6/2014 16-06-2014 00:00:00 30,650,000 110 xu
Pham Ngoc Linh themoon Tuần 3-4 tháng 5/2014 30-05-2014 00:00:00 30,400,000 150 xu
tranthanhcong tranthanhcong Tuần 3-4 tháng 5/2014 30-05-2014 00:00:00 370,000 0 xu
lê quốc nhật lequocnhat Tuần 3-4 tháng 5/2014 30-05-2014 00:00:00 10,250,000 0 xu
nguyenvankhanh nguyenvankhanh200319 Tuần 3-4 tháng 4/2014 29-04-2014 00:00:00 10,250,000 50 xu
Nguyễn Thị Hạ hienrealgn Tuần 1-2 tháng 4/2014 15-04-2014 00:00:00 6,400,000 0 xu
TRẦN NGỌC XUYÊN tranngocxuyen Tuần 1-2 tháng 4/2014 15-04-2014 00:00:00 16,560,000 100 xu
vo van thinh trachanhchungkhoan Tuần 1-2 tháng 4/2014 15-04-2014 00:00:00 12,400,000 0 xu
pham van dinh anhtraioioc_hd Tuần 3-4 tháng 3/2014 31-03-2014 00:00:00 19,700,000 0 xu
Tran Quang Trung iloveptt Tuần 3-4 tháng 3/2014 31-03-2014 00:00:00 114,400,000 60 xu
Hồ Sỹ Khải khaiart Tuần 3-4 tháng 3/2014 31-03-2014 00:00:00 90,160,000 0 xu
dang phi khanh chungkhoan_thanhphi Tuần 1-2 tháng 3/2014 15-03-2014 00:00:00 32,000,000 120 xu
Tran Quang Trung iloveptt Tuần 1-2 tháng 3/2014 15-03-2014 00:00:00 24,389,000 0 xu
duong bao trung daigiaphu_dlk Tuần 1-2 tháng 3/2014 15-03-2014 00:00:00 12,790,000 0 xu
Nguyễn Tiến Dũng n9t9dung Tuần 3-4 tháng 8/2013 31-08-2013 00:00:00 62,000,000 30 xu
huỳnh đức nhựt huynhducnhut Tuần 1-2 tháng 6/2013 15-06-2013 00:00:00 1,300,000 60 xu
Nguyễn Ngọc Tuấn tuannguyen Tuần 1-2 tháng 3/2013 15-03-2013 00:00:00 200,000 30 xu
Tran Dai Nguyen trandainguyen Tuần 3-4 tháng 1/2013 31-01-2013 00:00:00 20,345,000 40 xu
nguyen thanh thanhbk3i Tuần 1-2 tháng 1/2013 15-01-2013 00:00:00 66,450,000 60 xu
nguyen thanh thanhbk3i Tuần 3-4 tháng 12/2012 31-12-2012 00:00:00 7,212,000 0 xu
levantinh betkute Tuần 3-4 tháng 12/2012 31-12-2012 00:00:00 6,500,000 0 xu
le hoang thien quan nickyrobber Tuần 3-4 tháng 12/2012 31-12-2012 00:00:00 35,900,000 90 xu
nguyen thanh thanhbk3i Tuần 1-2 tháng 11/2012 15-11-2012 00:00:00 11,200,000 70 xu
nguyen thi bao dung 01214244138 Tuần 3-4 tháng 10/2012 31-10-2012 00:00:00 3,800,000 120 xu
BEO BEP 1 beobep1 042011 30-05-2011 00:00:00 11,700,000 500 xu
NGUYEN QUAN NGOC bossngoc03vn 042011 30-05-2011 00:00:00 -75,444,000 xu
Le Ba Tue lebatue 012011 31-01-2011 00:00:00 139,000,000 500 xu
BEO BEP 1 beobep1 122010 31-12-2010 00:00:00 25,000,000 500 xu
Le Ba Thuy Tien lebathuytien 122010 31-12-2010 00:00:00 23,646,000 xu
Phạm Tuấn Hải avril_103 122010 31-12-2010 00:00:00 -5,500,000 xu
Quản trị viên quantri 112010 30-11-2010 00:00:00 26,530,000 xu
dinh ngoc kien kien 112010 30-11-2010 00:00:00 6,510,000 xu
Nguyễn Ngọc Minh support 112010 30-11-2010 00:00:00 70,940,000 500 xu