Điều khoản sử dụng thông tin trên website CHUNGKHOANVIET.VN

  1. Khi tham gia chơi chứng khoán ảo, các loại hình game thi đấu-dự đoán và sử dụng dịch vụ hỗ trợ tư vấn mã tiềm năng - chát chuyên gia trên website Chungkhoanviet.vn, tức là bạn đang đồng ý để Chungkhoanviet.vn toàn quyền sử dụng các thông tin liên quan đến các hoạt động mua bán chứng khoán ảo và dịch vụ hỗ trợ cá nhân của bạn trên website Chungkhoanviet.vn (ngoại trừ các thông tin cá nhân).
  2. Tài khoản người dùng của bạn được cấp cho riêng bạn là tài khoản cá nhân, không được chia sẻ tài khoản của bạn cho các tổ chức hoặc cá nhân khác mà không có sự đồng ý của Chungkhoanviet.vn.
  3. Bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn khi sử dụng thông tin ở đây. Chungkhoanviet.vn không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả có thể xảy ra do trực tiếp, gián tiếp sử dụng thông tin cung cấp bởi Chungkhoanviet.vn trong hoạt động đầu tư hay trong bất kỳ mục đích gì.
  4. Quản trị website: Đinh Ngọc Lân
    Ngày: 01-01-2008