THỐNG KÊ HNX
Tới trang 1 2 3 4 5 .... 13
Phiên ngày Vn-Index Độ lệch SL mã tăng giá SL mã giảm giá SL mã đứng giá
16-5-2022 307.05 4.66 148 71 129 Chi tiết
13-5-2022 302.39 -13.13 45 201 102 Chi tiết
12-5-2022 315.52 -17.52 31 200 117 Chi tiết
11-5-2022 333.04 3.02 144 66 138 Chi tiết
10-5-2022 330.02 6.63 138 83 127 Chi tiết
9-5-2022 323.39 -20.07 27 222 99 Chi tiết
6-5-2022 343.46 -15.29 38 195 115 Chi tiết
5-5-2022 358.75 -2.22 82 129 137 Chi tiết
4-5-2022 360.97 -4.86 91 135 122 Chi tiết
29-4-2022 365.83 5.63 183 46 119 Chi tiết
28-4-2022 360.2 3.11 150 78 120 Chi tiết
27-4-2022 357.09 11.92 186 42 120 Chi tiết
26-4-2022 345.17 7.66 172 64 112 Chi tiết
25-4-2022 337.51 -21.61 53 193 102 Chi tiết
22-4-2022 359.12 -7.49 127 109 112 Chi tiết
21-4-2022 366.61 -13.43 47 189 112 Chi tiết
20-4-2022 380.04 -12.65 48 195 105 Chi tiết
19-4-2022 392.69 -10.43 69 183 96 Chi tiết
18-4-2022 403.12 -13.59 37 203 108 Chi tiết
15-4-2022 416.71 -6.98 60 176 112 Chi tiết

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP