THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 20-7-2018

Chỉ số VN-Index: 931.27 Trong đó 128 mã tăng giá 87 mã đứng giá 148 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
BBC TLG
BTT APC
CAV PME
FRT ABT
SFC
Top 10 mã giảm giá
DHM ITA
HVG DLG
C47 MCG
VHG TNT
IJC
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
FLC HAG
VPB MBB
CTG HSG
HPG SSI
BID STB
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
FLC HAG
VPB MBB
CTG HSG
HPG SSI
BID STB
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
FLC VPB
HAG MBB
CTG EIB
HSG HPG
SSI VRE

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP