THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 12-2-2019

Chỉ số VN-Index: 926.1 Trong đó 71 mã tăng giá 255 mã đứng giá 54 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SAB SCD
MSN TRC
VNM VIC
HCM HBC
HDG
Top 10 mã giảm giá
SHI VNE
DIC TTF
VHG PET
HTN ANV
HVH
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
HQC HBC
APG NKG
HPG FUESSV50
POW FLC
OGC VHG
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
HRC DLG
VHG OGC
APG HPG
DAG QCG
GTN HSG
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
VPB VIC

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP