THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 6-12-2022

Chỉ số VN-Index: 0 Trong đó 68 mã tăng giá 88 mã đứng giá 260 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
VCF PDN
NSC HAH
TCT LBM
GMD VSI
VNL
Top 10 mã giảm giá
FCM KHP
JVC ASP
DLG HQC
DXV PHC
FUEIP100
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
NVL HPX
VND HPG
LPB DIG
SHB PDR
SSI VPB
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
NVL VND
HPX HPG
LPB DIG
SHB PDR
VPB SSI
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
NVL VND
HPX HPG
LPB DIG
VIX SHB
PDR VPB

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP