THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 8-3-2021

Chỉ số VN-Index: 1168.04 Trong đó 242 mã tăng giá 61 mã đứng giá 107 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
RAL PTB
UIC TN1
IMP DGW
BTT KBC
GAS
Top 10 mã giảm giá
TGG FUEMAV30
LHG SAM
TPB FDC
CTG LPB
CRC
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
POW HQC
DLG HPG
ACB MBB
STB PVD
ROS ITA
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
POW HQC
DLG HPG
ACB MBB
STB PVD
ROS ITA
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
POW HQC
DLG HPG
ACB MBB
PVD STB
ROS ITA

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP