THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 6-7-2022

Chỉ số VN-Index: 0 Trong đó 52 mã tăng giá 52 mã đứng giá 310 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SVI RAL
SAB DBC
OPC VSI
TCT VJC
TDP
Top 10 mã giảm giá
TNI YBM
SHA HID
TDH HVH
PLP MCG
FUESSV30
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
VND HAG
HPG STB
HNG POW
SSI FUEVFVND
NKG HSG
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
VND HAG
HPG STB
HNG POW
SSI FUEVFVND
NKG HSG
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
VND HAG
HPG STB
HNG SSI
POW MBB
FUEVFVND NKG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP