THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 20-11-2018

Chỉ số VN-Index: 919.02 Trong đó 130 mã tăng giá 101 mã đứng giá 144 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
DPG VCF
ABT SSC
BBC VHM
VFG DHG
VSI
Top 10 mã giảm giá
HAR NKG
VPH FLC
TDG VOS
DLG ITA
DQC
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
OGC HPG
VPB CTG
FLC AAA
MBB ASM
HAG ROS
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
OGC HPG
CTG VPB
FLC AAA
MBB ASM
HAG ROS
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
HPG SBT
OGC CTG
VPB AAA
FLC HDB
VJC MBB

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP