THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 16-9-2019

Chỉ số VN-Index: 989.86 Trong đó 151 mã tăng giá 89 mã đứng giá 141 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
PDN SCS
GAS RAL
VJC LBM
BMP KDH
FRT
Top 10 mã giảm giá
CIG HTT
OGC RDP
JVC TS4
SHA TNT
TLH
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
ROS HPG
MBB PVD
CTG HQC
SCR ASM
FLC HAG
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
ROS FTM
HPG MBB
PVD SCR
CTG SBT
HQC STB
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
ROS TCB
HNG EIB
HPG MBB
MSN PVD
SCR VPB

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP