THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 24-9-2021

Chỉ số VN-Index: 0 Trong đó 90 mã tăng giá 55 mã đứng giá 264 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
HRC TRC
PGD AGM
SGT SC5
ABS VJC
SII
Top 10 mã giảm giá
HSL SVD
TLD IDI
AMD TMT
HUB HNG
GVR
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
MBB DLG
TCH HPG
HQC MSB
ITA STB
FLC HSG
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
MBB DLG
TCH HPG
HQC MSB
ITA STB
FLC HSG
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
MBB MSB
DLG HPG
TCH HQC
STB ITA
FLC HSG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP