THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 18-7-2019

Chỉ số VN-Index: 976.05 Trong đó 110 mã tăng giá 104 mã đứng giá 169 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
VCF PDN
SSC PHR
TV2 TCT
D2D MWG
HRC
Top 10 mã giảm giá
VID TLD
KMR CTS
TS4 LDG
PXT KHP
HHS
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
HPG MBB
HAI ASM
STB ROS
AAA DLG
HQC TCB
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
HPG HAI
MBB STB
ROS ASM
HQC AAA
ITA FLC
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
HPG HAI
ROS MBB
ASM STB
AAA NVL
TCB ITA

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP