THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 26-2-2020

Chỉ số VN-Index: 895.97 Trong đó 96 mã tăng giá 88 mã đứng giá 199 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
GAB YEG
BBC NSC
SSC SVC
DBD PGD
SFI
Top 10 mã giảm giá
HAR MHC
VOS LCM
AGR DLG
EVG HTT
SCR
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
STB CTG
MBB HPG
HQC FLC
VPB DLG
FPT HBC
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
STB CTG
MBB HPG
VPB FLC
DLG FPT
HBC HQC
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
STB CTG
MBB SBT
HPG VPB
FLC DLG
FPT HBC

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP