THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 28-10-2020

Chỉ số VN-Index: 921.92 Trong đó 48 mã tăng giá 60 mã đứng giá 287 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SVC TIX
TNC MCP
BBC SSC
NAV PDR
CLC
Top 10 mã giảm giá
TGG AMD
LDG UDC
TNI HQC
KHP SKG
DLG
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
TCB HPG
STB FLC
GEX ITA
ROS TCH
HSG VRE
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
TCB HPG
STB FLC
ITA GEX
TCH HSG
VRE ROS
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
TCB HPG
STB FLC
GEX ITA
VPB HSG
TCH ROS

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP