THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 20-9-2018

Chỉ số VN-Index: 1004.74 Trong đó 189 mã tăng giá 81 mã đứng giá 99 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
RAL GAS
PTB VHC
HCM SVC
NCT TRA
DHG
Top 10 mã giảm giá
RIC SHI
CLG HHS
ASP ELC
VOS FLC
TMT
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
HPG FLC
CTG TCB
ASM VPB
STB ITA
HSG SSI
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
HPG CTG
ITA TCB
VPB STB
FLC ASM
HSG OGC
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
HPG OGC
TCB VPB
CTG FLC
ITA IDI
ASM HSG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP