THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 21-1-2022

Chỉ số VN-Index: 1472.89 Trong đó 182 mã tăng giá 52 mã đứng giá 185 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
DIG RAL
HDC CTD
NHA LGC
VPG GIL
DBC
Top 10 mã giảm giá
FUESSV30 GMD
ANV ICT
LCG HBC
TDH CRC
C47
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
ROS FLC
MBB STB
HPG GEX
HQC CTG
HAG POW
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
ROS FLC
MBB STB
HPG GEX
CTG HAG
POW HQC
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
ROS FLC
MBB STB
HPG GEX
CTG HAG
POW HQC

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP