THỐNG KÊ HOSE

Phiên ngày: 19-11-2019

Chỉ số VN-Index: 1008.35 Trong đó 154 mã tăng giá 99 mã đứng giá 129 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
VNM VCB
IMP TIX
BMP VMD
AST SSC
SZL
Top 10 mã giảm giá
HSL HQC
AGF BCE
KMR ATG
DAG TDG
ITA
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
ROS FLC
HVG VRE
TSC HSG
HQC HPG
AMD CTG
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
ROS HVG
VRE TSC
HSG HPG
HQC AMD
CTG HAI
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
ROS HPG
SBT GTN
VRE SCR
GEX HVG
TSC HSG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP