THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 6-12-2019

Chỉ số HN-Index: 102.5 Trong đó 51 mã tăng giá 255 mã đứng giá 60 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
NET NHC
DGC STC
PGS CKV
NRC SLS
SEB
Top 10 mã giảm giá
DNY VCR
AAV HHG
BVS KTS
HUT ITQ
TIG
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
SHB NVB
ART ACM
TIG ACB
PVX KLF
HUT KVC
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
SHB ART
NVB HUT
PVX KLF
TIG PVS
ACB DPS
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
DGC ACB
NVB TAR
SHB PVS
VCS TIG
MBG TNG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP