THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 16-10-2018

Chỉ số HN-Index: 108.72 Trong đó 71 mã tăng giá 258 mã đứng giá 45 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SRA TV2
CSC SDG
TKC SLS
DL1 KTS
PCG
Top 10 mã giảm giá
DZM IDJ
MST HHG
SPP THT
NHP LIG
TDT
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
KLF SHB
PVS HUT
ART ACB
PVX SHS
DPS NVB
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
SHB KLF
PVS HUT
PVX DPS
ACB ART
NVB SPI
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
PVS ACB
SHB HUT
TNG SHS
VCS VGC
VCG NVB

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP