THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 8-3-2021

Chỉ số HN-Index: 263.52 Trong đó 156 mã tăng giá 141 mã đứng giá 57 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
DP3 SAF
CAP TTT
HLD IDV
BAB DNP
PHN
Top 10 mã giảm giá
TXM DHT
VHE STP
SFN PGN
GLT BII
LIG
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
SHB HUT
PVS KLF
CEO SHS
ART ACM
IDC NVB
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
SHB PVS
HUT CEO
SHS KLF
ART NVB
TIG DST
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
PVS SHB
SHS CEO
IDC HUT
MBS THD
NVB TNG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP