THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 24-9-2021

Chỉ số HN-Index: 359.78 Trong đó 54 mã tăng giá 110 mã đứng giá 177 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
VE4 BTW
NTH LBE
VMS GMX
IDV PJC
GLT
Top 10 mã giảm giá
CAN AMV
STP PVS
SCI MST
DNP PDC
HCC
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
SHB KLF
PVS DL1
HUT ART
VIG CEO
ACM TVC
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
SHB PVS
KLF DL1
BII ACM
MBG ART
CEO VIG
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
SHB PVS
THD SHS
IDC DL1
BII TNG
TAR APS

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP