THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 9-7-2020

Chỉ số HN-Index: 116.03 Trong đó 95 mã tăng giá 205 mã đứng giá 57 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
THD VNT
VTL WCS
NHC VCS
DNM HTC
DNC
Top 10 mã giảm giá
NDX NET
AMV LCS
NSH HOM
HLD NVB
GKM
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
ACM KLF
DST HUT
PVS ART
NVB SHB
CEO ACB
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
PVS HUT
NVB ART
ACB CEO
SHB KLF
SHS ACM
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
ACB PVS
NVB SHB
CEO VCS
SHS TAR
TNG DST

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP