THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 28-10-2020

Chỉ số HN-Index: 137.01 Trong đó 34 mã tăng giá 262 mã đứng giá 57 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SDG NBW
QTC CDN
HMH ICG
SDU SHE
MCF
Top 10 mã giảm giá
TDT SD6
MAC LCS
IDV HBS
GKM DDG
CMS
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
ACB KLF
ACM ART
HUT SHS
PVS TIG
SHB MST
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
KLF ACB
ART HUT
ACM PVS
CEO SHB
MST SHS
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
ACB SHB
PVS NVB
SHS VCS
TAR VCG
LAS ART

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP