THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 21-1-2022

Chỉ số HN-Index: 417.84 Trong đó 151 mã tăng giá 95 mã đứng giá 101 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
L14 LHC
BAX CSC
CEO VNT
SCG L18
HTP
Top 10 mã giảm giá
TNG CMS
ONE APP
PGS VMC
MCF GMX
SGC
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
PVS KLF
ART CEO
LDP ACM
SHS IDJ
TVC IDC
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
PVS ART
ACM SHS
LDP KLF
CEO IDC
DL1 HUT
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
PVS CEO
LDP SHS
IDC THD
ART APS
IDJ SCG

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP