THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 18-10-2019

Chỉ số HN-Index: 105.48 Trong đó 65 mã tăng giá 242 mã đứng giá 60 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SGH MBG
VDL VTS
INN SJ1
POT PHN
PGS
Top 10 mã giảm giá
PCE LIG
NTH BVS
SHB PGN
CPC KSQ
PVX
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
SHB KLF
HUT ACB
TNG ART
PVS ACM
MST DPS
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
SHB HUT
KLF ACB
ART TNG
PVS DPS
PVX KSK
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
ACB TNG
MBG PVS
SHB VCS
TAR VCG
VC3 C69

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP