THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 18-7-2019

Chỉ số HN-Index: 106.74 Trong đó 66 mã tăng giá 234 mã đứng giá 66 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
HHC HLY
VNT IDV
SDG HJS
VCM VNC
CTX
Top 10 mã giảm giá
VMC SPP
VAT TV4
BCC CDN
HUT MST
VIG
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
PVS SHB
ACB CEO
PVX HUT
ACM KLF
ART NDN
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
SHB PVS
HUT ART
PVX ACB
CEO KLF
NDN TNG
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
PVS ACB
SHB VCS
TNG NDN
PVB CEO
DDG NVB

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP