THỐNG KÊ HNX

Phiên ngày: 6-7-2022

Chỉ số HN-Index: 279.56 Trong đó 44 mã tăng giá 153 mã đứng giá 150 mã giảm giá
Xem danh sách phiên khác
Top 10 mã tăng giá
SDU HTP
STC DAE
NFC BST
SGD PIC
TOT
Top 10 mã giảm giá
HMH DDG
GKM AME
PMB ITQ
HCC LM7
DIH
Top 10 mã có TKL đặt mua cao
PVS SHS
CEO TNG
HUT KLF
PVC BII
ART MST
Top 10 mã có TKL đặt bán cao
PVS SHS
KLF CEO
HUT TNG
ART BII
PVC DVG
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh khối lượng cao
PVS CEO
TNG SHS
HUT IDC
SCG PVC
TAR L14

Hướng dẫn thực hành chứng khoán ảo

Hướng dẫn chơi game thi đấu

Hướng dẫn chơi game dự đoán

Hướng dẫn tài khoản VIP